Categoriearchief: Thaise vrouwen in Nederland

Kan ik het toeristenvisum van mijn Thaise verlengen?

toeristenvisum van mijn Thaise verlengenJe Thaise vriendin of vrouw is in Nederland op een toeristenvisum, maar het gaat zo goed en jullie beiden willen dat ze langer blijft. De vraag is dan:  Kan ik het toeristenvisum van mijn Thaise verlengen? En zo ja, hoe doe ik dat dan?


Dat is erg afhankelijk voor welke termijn je het toeristenvisum hebt gekregen. Als het voor een maand is, dan is het antwoord ‘ja’. Maar heb je een toeristenvisum gekregen voor de maximale lengte van drie maanden dan moet ik je teleurstellen. Europees is afgesproken dat de termijn dat die een toerist binnen de grenzen van Europa mag blijven maximaal  90 dagen is.

Onder zeer bijzondere omstandigheden wil de IND nog wel eens een verlening van visum toestaan, maar daar schiet je feitelijk niet veel mee op. Want dat betekent dat je Thaise vrouw het eerste half jaar Nederland niet binnen mag, in plaats van de normale drie maanden.

toeristenvisum van mijn Thaise verlengenHoe kan ik het toeristenvisum van mijn Thaise verlengen?

Om een het toeristenvisum  voor Nederland te verlengen moet u aan een aantal voorwaarden voldoen.

Voorwaarden voor verlenging van het toeristenvisum

 • Uw totale verblijf duurt niet langer dan 90 dagen.
 • U moet uw verzoek om verlenging motiveren en met documenten aantonen dat u niet tijdig terug kan naar uw land van herkomst.
 • U heeft voldoende geld om de hele periode van verblijf in Nederland in uw levensonderhoud te voorzien of er is een garantsteller in Nederland.
 • U bent voldoende verzekerd tegen ziektekosten en/of u heeft een reisverzekering.
 • Uw paspoort is minimaal 6 maanden geldig en niet ouder dan 10 jaar.
 • Er zijn geen aanwijzingen dat u met de visumverlenging andere redenen heeft dan kort/toeristisch verblijf. Er mag geen vestigingsgevaar zijn.

Afspraak maken met de IND

Wilt u uw Schengenvisum verlengen? U kunt hiervoor telefonisch contact opnemen met de IND op telefoonnummer 0900-1234561.

Thaise vrouwen vieren Songkran in Wat Buddharama

Songkran in Wat BuddharamaUiteraard laten de Thaise vrouwen in Nederland het Thaise Nieuwjaar niet ongemerkt aan hen voorbij gegaan. Traditioneel vieren de Thaise vrouwen Songkran in Wat Buddharama in Waalwijk.

Van heinde en verre komen honderden Thaise vrouwen met Nederlandse partner, naar het Brabantse Waalwijk gereden. Ze moeten wel want Nederland is slechts drie boeddhistische tempels rijk. Wat Buddharama is gevestigd in een oude boerderij die doorlopend nog steeds wordt verbouwd en aangepast aan de wensen van de tijd en de monniken. Dat duurt zolang, omdat de tempel afhankelijk is van giften.

Songkran in Wat Buddharama

Songkran wordt traditioneel Wat Buddharama gevierd op de eerste zaterdag nadat het Songkran-festival in Thailand is begonnen. Omdat de meeste mensen op doordeweekse dagen moeten werken en geen tijd hebben om het hele stuk te rijden naar Waalwijk. Dit jaar heeft de Thai in Nederland geluk, het begin van Songkran valt op zaterdag.

Thailand verandert tijdens Songkran in een groot watergevecht. Drie dagen lang (op sommige plekken veel langer) is het toegestaan om zonder enige waarschuwing de ander nat te gooien. Ook totaal vreemden. Wie verwacht dat de viering van Songkran in Wat Buddharama doorweekte en druipende Thai oplevert komt bedrogen uit. Daar wordt nauwelijks met water gegooid. Het water wordt hoogstens voor de traditionele reiniging gebruikt.

Songkran in Wat Buddharama lijkt vooral op een grote picknick. Zie hieronder de reportage die ik er zaterdag maakte.Je Thaise vrouw wil Nederlandse worden (Deel 2)

Thaise vrouw wil Nederlandse wordenJe Thaise vrouw wil Nederlandse worden. Hoe werkt dat? Waar moet je zijn en wat moet je doen? En welke stukken moet kunnen overleggen?

In het eerste deel hebben we al uitgelegd dat in het eerste gesprek dat je hebt met de ambtenaar van de gemeente waarin je woont, wordt vastgesteld of je alle benodigde stukken hebt en of je voldoet aan de begincriteria om voor naturalisatie tot Nederlander in aanmerking te komen. In het kort: je moet vijf jaar in Nederland wonen, drie jaar als je wettelijk getrouwd bent met een Nederlander. Je moet geslaagd zijn voor de inburgering. En je moet jezelf netjes gedragen hebben. Zowel in Nederland als in Thailand.

Tweede ronde van ‘Je Thaise vrouw wil Nederlandse worden’

In het tweede gesprek dat je met de ambtenaar van de gemeente heeft de hij/zij drie verklaringen opgesteld die je moet ondertekenen.

 • Het verzoek tot naturalisatie
 • Verklaring omtrent gedrag en verblijfstatus
 • Bereidheidsverklaring afleggen verklaring van verbondenheid

Het stuk voor stuk ingewikkeld opgestelde formulieren waar een normale Nederlander al moeite mee zal hebben om die te begrijpen, laat staan een buitenlander die net de beginselen van de Nederlandse taal heeft geleerd. Bij dit gesprek moet je ook even afrekenen. Kosten 810 euro.

De verklaringen

In de verklaring van gedrag en verblijfstatus wordt vastgesteld dat je in Nederland legaal verblijft, dat je hier vijf jaar woont, of dat je al drie jaar wettelijk getrouwd hebt. Je verklaart ook dat je zowel in Thailand of in Nederland niet bent veroordeeld voor een misdrijf. Iedereen die een strafblad heeft komt niet in aanmerking voor naturalisatie.

Bereidheidsverklaring afleggen verklaring van verbondenheid is een lachertje, maar je moet het wel ondertekenen en verklaren. Je verklaart dan dat je de volgende tekst te willen uitspreken:

Thaise vrouw wil Nederlandse worden“Ik zweer (verklaar) dat ik de grondwettelijke orde van het Koninkrijk der Nederlanden, haar vrijheden en rechten respecteer en zweer (beloof) de plichten die het staatsburgerschap met

zich meebrengt getrouw te vervullen.” Degene die de verklaring aflegt voegt daar ter bevestiging aan toe:

“Zo waarlijk helpe mij God almachtig”

of:

“Dat verklaar en beloof ik”.

Deze tekst moet worden uitgesproken om de naturalisatie te voltooien. Dat gebeurt uiteraard pas als de naturalisatie is goedgekeurd.

Wachten, wachten en wachten

De ambtenaar stuurt de verklaringen, met zijn eigen advies, op naar de IND. Die hebben acht maanden de tijd om de naturalisatie goed of af te keuren. Die termijn kan nog twee keer verlengd worden. Gemiddeld duurt een naturalisatieverzoek rond de 12 maanden. Als de IND akkoord is gaat, het verzoek naar de Koning(in) die dan het besluit bekrachtigt met een koninklijk besluit.

Daarna vindt er bij de gemeente waar je woont twee bijeenkomsten plaats, waar de naturalisatie voltooid wordt. Maar daar later meer over in het volgende deel van ‘je Thaise vrouw wil Nederlandse worden’

Thaise vrouwen op Thaise feestjes

Thaise feestjes Thaise vrouwen zijn op Thaise feestjes de grote gangmakers. Ze drinken, eten, kletsen, zingen en bovenal: Ze doen gek.

Onlangs had ik er weer eentje, een Thais feestje. Een bevriend Thai-Nederlands stel gaat verhuizen en besluiten om in het oude huis nog één keer een feestje te geven. Een afscheidsfeestje van het oude huis. En ik kon het van te voren al uittekenen hoe het feestje zal verlopen. De mannen aan de ene kant, de vrouwen aan de andere.

Thaise feestjes

Thaise feestjes beginnen altijd vroeg. Waar we in Nederland het aardig vinden om ons te melden zo rond koffietijd, acht uur in de avond, beginnen Thaise feestje al halverwege de middag. Alle vrouwen verzamelen zich dan in de keuken en er wordt druk gekookt. Iedereen heeft zijn eigen specialiteit, dus iedereen die kan koken doet mee. De andere zorgen voor de gezelligheid en voor de partners die zijn meegekomen.

Die mannen zakken in een stoel of bank en worden vervolgens door de Thaise vrouwen voorzien van een biertje of iets anders. Die mannen komen alleen nog uit die bank of van die stoel af om iets te eten te halen of om naar de wc te gaan. Als het eten klaar is, dan wordt alles op een tafel uitgesteld.Heb je een zorgzame Thaise vrouw dan wordt er een bordje voor je klaar gemaakt. Kun je dus op je stoel of bank blijven zitten. Anders moet je toch even in de benen komen.

Thasie feestje-2Thaise feestjes en karaoke

Het eten is nog niet op of de eerste Thaise dame begint al te zingen. Thaise feestjes en karaoke zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. De Thai zingen graag, alleen…. ze kunnen niet zingen! Ik ben op de talloze Thaise feestjes die ik heb bezocht, nog nooit verrast door het hemelse gezang van een Thaise schone. Nee, het is vaker vergelijkbaar met een krolse kater. Al zou de kater nog wel eens boos kunnen worden over deze opmerking….

Maar ze hebben wel lol, de Thaise vrouwen. Ze zingen samen, ze dansen, en als ze de tekst kwijt zijn of er komt een schunnig tekst voorbij (wat nogal eens het geval is met Luk Thung, de Thaise variant van de schlager) dan schateren ze uit. Wij mannen zitten ondertussen op de bank en zien het allemaal aan, met een pilsje in de hand of voor ons op tafel. Af en toe schudden we ons hoofd of bedekken we onze oren.

Maar wie heeft er echt een leuk feest? De Nederlandse mannen of de Thaise dames….

Je Thaise vrouw wil Nederlandse worden (Deel 1)

Thaise vrouw wil Nederlandse worden

Je Thaise vrouw wil Nederlandse worden. Hoe werkt dat? Waar moet je zijn en wat moet je doen? En welke stukken moet kunnen overleggen?

Als je langer dan 5 jaar in Nederland woont of langer dan drie jaar met een Nederlander getrouwd bent kun je de Nederlandse nationaliteit aanvragen. Naturalisatie heet dat. Vanaf dat moment hebt u dezelfde rechten en plichten als een Nederlander.

Je Thaise vrouw wil Nederlandse worden. Hoe werkt het?

Naturalisatie of Nederlander worden gebeurd in verschillende stapjes. Eerst is er een kennismakingsgesprek met een ambtenaar van de gemeente waar je woont. Dat gesprek is ook de start van een vooronderzoek. Er wordt gekeken of je voldoet aan de volgende voorwaarden:

 • U bent 18 jaar of ouder. Of u bent getrouwd of getrouwd geweest voordat u 18 jaar werd.
 • U moet in principe afstand doen van uw huidige nationaliteit.
 • U bent ingeburgerd in Nederland. U bent ingeburgerd als u het verplichte inburgeringsexamen met succes hebt afgerond. Dit betekent dat u moet kunnen lezen en schrijven en gesprekken moet kunnen voeren in de Nederlandse taal. Deze onderdelen moet u afgerond hebben op niveau A2. Ook andere diploma’s kunnen gelden als bewijs van inburgering (informeer bij de gemeente welke dit zijn). Verder moet u zijn opgenomen in de Nederlandse samenleving. Dit houdt onder andere in dat u met slechts 1 persoon tegelijk gehuwd mag zijn.
 • Goed gedrag. Er zijn geen ernstige vermoedens dat u gevaar oplevert voor de openbare orde, goede zeden, volksgezondheid of veiligheid van het Koninkrijk der Nederlanden
 • U hebt een geldige verblijfsvergunning. Dit kan een verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd zijn of een verblijfsvergunning voor bepaalde tijd met een niet-tijdelijk verblijfsdoel (zoals gezinshereniging of arbeid in loondienst).
 • U woont sinds minimaal 5 jaar onafgebroken en met een geldige verblijfsvergunning in Nederland of een van de eilanden uit de voormalige Nederlandse Antillen. In de volgende gevallen geldt een andere termijn:
  • U heeft een Nederlandse partner. Bent u minimaal 3 jaar onafgebroken samen (via huwelijk of andere vorm van samenleving) met dezelfde Nederlandse partner? Dan kunt u een verzoek indienen tot naturalisatie. Bent u minimaal 3 jaar getrouwd met deze partner, dan mocht u in deze 3 jaar ook in het buitenland wonen.
  • U bent een oud-Nederlander. Had u de Nederlandse nationaliteit en hebt u deze verloren? U hoeft dan niet een bepaalde periode in Nederland te hebben gewoond. U kunt uw verzoek vanuit het buitenland indienen. Soms kunt u gebruik maken van de optieprocedure.

Thaise vrouw wil Nederlandse wordenJe Thaise vrouw wil Nederlandse worden. Wat moet ik bij me hebben

Om aan te tonen dat je aan bovenstaande eisen voldoet, moet je een diverse stukken kunnen overlegen. De gemeente moet buitenlandse documenten wel kunnen lezen en de echtheid ervan vaststellen. Vraag van tevoren na bij de gemeente of legalisatie en/of verificatie van uw geboorteakte of huwelijksakte nodig is. Soms is een officiële vertaling van de originele akte in het Nederlands nodig. Neem de vertaling en het originele document mee.

De stukken die je moet overleggen zijn:

 • Uw verblijfsvergunning om aan te tonen dat u onbeperkt in Nederland mag verblijven.
 • Uw geldige paspoort.
 • Een origineel afschrift van uw geboorteakte.
 • Bent u getrouwd? Neem dan een origineel afschrift mee van uw huwelijksakte.
 • Bent u niet getrouwd, maar woont u wel 3 jaar of langer onafgebroken samen met een Nederlandse partner? Neem dan een document mee waarmee u dit kunt bewijzen.
 • Het inburgeringsdiploma, als bewijs dat u bent geslaagd voor het inburgeringsexamen. Of een vergelijkbaar diploma.

Ambtenaar geeft advies

De ambtenaar die het kennismakingsgesprek/vooronderzoek doet, maakt een verslag van het gesprek en hij maakt kopieen van de stukken die je hebt meegenomen. Hij geeft je ook alvast de tekst mee van de ‘verklaring van verbondenheid’.  Die dat is de tekst die je later, als je naturalisatie een feit is, moet voorlezen en zweren of verklaren. Maar daar later meer over.

De ambtenaar maakt vervolgens een nieuwe afspraak met je, waarop alle stukken worden samengevoegd en je daadwerkelijk het Nederlanderschap gaat aanvragen

(Wordt vervolgd)

Met je Thaise vrouw naar de sauna

Thaise vrouw naar de saunaMet het imago dat Thaise vrouwen hebben, zou je het niet verwachten. Maar de meeste zijn erg preuts en verlegen. Met een Thaise vrouw naar de sauna gaan is dan ook niet makkelijk.

Het was alweer een tijdje geleden, maar van de week namen we het er weer eens keer van. Telefoons, computer, pc-tabletten uit en op naar de sauna. Mijn vrouw heeft ondertussen geen enkel meer probleem met al dat naakt, maar al zwetend herinnerde ik me nog de eerste keer dat ik met mijn Thaise vrouw naar de sauna  ging. En alles wat daar vooraf was gegaan.Eerste keer dat mijn Thaise vrouw naar de sauna ging

Het was hartje winter, midden januari. Buiten lag sneeuw en het voor overdag een graad of twee. “Wat is het koud” wist mijn vrouw tussen het klappertanden door uit te brengen. Ik stelde haar voor om naar de sauna te gaan. Om weer warm te worden. Vond ze een goed idee. Raar, maar in Bangkok hebben ze ook sauna’s. Volgens mij is dat gewoon een kwestie van de airco uit en de deur open zetten. Toch?

“Ik moet nog wel even een nieuw badpak kopen”, stelde mijn vrouw. “Ehm… iedereen loopt naakt in de Nederlandse sauna” verklapte ik. Zelden heb ik zoveel ongeloof over het gezicht van mijn vrouw zien trekken. Het geplande sauna bezoekje ging toen niet door.

Thaise vrouw naar de saunaEnkele weken later, het bleef maar winteren, wilde mijn vrouw het toch uitproberen. Onwennig, met haar handdoek strak om het lijf gebonden, liep ze rond in de sauna. Totaal verbaast over hoe  mensen zo makkelijk naakt kunnen lopen.  Het viel haar ook op dat er maar weinig mooie lichamen waren. Wat mij dan weer verwonderde. Wat had ze verwacht? Een sauna vol top- en Playboy-modellen?Normaalste zaak van de wereld

Ondertussen is mijn vrouw, net zoals ik, verslaafd aan de sauna geraakt. En is naakt rondlopen de normaalste zaak van de wereld. Ik heb zelfs de indruk dat ze het zo leuk vindt dat ze een beetje doorschiet.  Na de sauna zijn wij in onze eigen salon een massage gaan nemen. Pardoes trekt ze voor de ogen van de verbaasde masseuse alles uit, die het hard uitgillen. De baas is naakt!  Alsof ze de masseuses al niet genoeg in verlegenheid heeft gebracht,  blijft ze ook nog even staan poseren! Met een uitdagende blik in haar ogen. Zeg er maar eens iets van!

Als je dus met je Thaise vrouw naar de sauna wil, dan moet je geduld hebben. Zonder te willen generaliseren, de verlegenheid verdwijnt uiteindelijk vanzelf.

Contact houden met Thailand

Contact houden met ThailandEen relatie, familie of vriendschap op afstand is erg moeilijk. Toch kun je via allerlei kanalen contact houden met Thailand. Wij zetten alle opties voor je op een rij.

Laatst bedacht ik me nog: hoe ging dat nou eigenlijk vroeger als je wilde contact houden met Thailand? Urenlange telefoongesprekken voeren was uiterst kostbaar, evenals het sturen van een fax. En een brief? Dat duurde een paar weken voor die bij je geliefde werd bezorgd. Tegenwoordig is communiceren met jouw lover, vrienden of familie in Thailand een fluitje van een cent. Hieronder vind je een aantal tips hoe je kosteloos of tegen eenzacht prijsje blijft contact houden met Thailand.

Contact houden met Thailand via de vaste lijn

Vooral handig als je vriendin niet beschikt over internet of waar het mobiele internet heel slecht is, zoals op het platteland in de Isaan. Via speciale 0900-nummers kun je voor een prikkie naar Thailand bellen. Een van die services is Hallo Buitenland. Je zoekt op de website het 0900-nummer van het land waar je heen wilt bellen. Voor Thailand is dat 0900-0580. Vervolgens toets je het telefoonnummer van je vriendin in en je sluit af met een hekje. Daarna word je met het Thaise nummer verbonden. Het tarief voor bellen naar vaste Thaise als mobiele Thaise telefoonnummers is 4 cent per minuut.

Mobiele telefoon

Er zijn verschillende mobiele telefonieaanbieders die speciale prepaid-kaarten hebben waarmee je tegen een laag tarief naar bijvoorbeeld Thailand kunt bellen. Op die manier kun je altijd met je mobiel even je geliefde vragen hoe het met haar gaat. Enkele van die aanbieders zijn Vectone, Lebara en Lyca.

Facebook

Bijna iedereen heeft tegenwoordig wel een Facebook-account. Facebook kun je zowel via de vaste computer als via je smartphone raadplegen en beschikt over een chatfunctie waarmee je privé kunt praten met je Facebook-vriend.

Contact houden met ThailandSkype

Iedereen kent Skype. Beeldbellen met je webcam en microfoon vanaf je computer. Het is geheel kosteloos en het maakt dus niet uit hoe lang je met elkaar praat. Voorheen was het nadeel dat je allebei achter de computer moest zitten om met elkaar te praten. Tegenwoordig hoeft ook dat niet meer. Op iedere moderne smartphone of tablet kun je de Skype-app installeren, waardoor je altijd en overal via wifi of het mobiele netwerk met elkaar kunt Skypen. Via wifi is het kosteloos, maar hou in het geval van het mobiele netwerk rekening met je datalimiet.

Viber

Mijn persoonlijke favoriet. Viber is een applicatie voor Android, Windows Phone en iPhone. Het werkt via zowel wifi als het mobiele netwerk en vervangt de telefoonfunctie. Ook hier geldt dat je zo lang kunt bellen als je wilt, aangezien het gratis is. Overigens moet je allebei wel over een goede en stabiele internetverbinding beschikken. Zeker op het Thaise platteland laat het mobiele internet nogal te wensen over, maar in steden als Bangkok, Chiang Mai en Pattaya kan je Thaise geliefde ook prima via het 3G-netwerk met jou bellen via Viber.

WhatsApp

De opvolger van sms’en neemt nog steeds gigantisch in populariteit toe. Wat heb je nodig? Een smartphone waarop deze applicatie geïnstalleerd kan worden en mobiel internet of wifi. Via WhatsApp kun je dus kosteloos berichtjes, foto’s en video’s naar elkaar versturen. Wel is het zo dat je online moet zijn om de berichtjes of bestanden te ontvangen. Ben je dat niet? Dan komt het binnen op het moment dat je weer verbinding hebt met internet.

LINE

Dit is de Aziatische equivalent van WhatsApp en ja, vooral populair in Azië. Het grote voordeel van LINE ten opzichte van WhatsApp is dat je ook kosteloos met elkaar kunt bellen via deze applicatie. Daarnaast zijn er duizenden smiley’s beschikbaar die je naar elkaar kunt sturen. Een nadeel daarvan is dan weer dat je af en toe bedolven wordt onder die smiley’s, aangezien Aziaten gek zijn op het versturen ervan.

Mocht jij nog andere manieren weten hoe je kunt contact houden met Thailand, horen we dat graag.

Een Thai kan niet zonder Thais eten

thais etenThai houden van eten. Thai houden vooral van hun Thais eten, waar ter wereld ze ook zijn. Ze kunnen simpelweg niet zonder hun ‘ahaan Thai’.

“It’s the most wonderful time of the year”, zingt Andy Williams over de feestdagen. Mijn vriendin was in de laatste twee weken van december en de eerste week van januari in Nederland om dit eens mee te maken. In Europa – lees Frankrijk, Groot-Brittanië, België en Nederland – was ze al wel vaker geweest, maar nog nooit tijdens deze periode.

Ik haalde haar op zaterdagavond op van Schiphol. Eenmaal thuisgekomen begon ze meteen vol goede moed haar koffer uit te pakken. Binnen no-time lag het bed naast een karrenvracht aan kleren vol met zakjes curry paste, flessen sauzen, pakken kokosnootmelk, noedels en zelfs citroengras. Op dat moment was mij nog niet duidelijk wat ze allemaal van plan was. Tot de volgende ochtend… Ik smeerde vrolijk mijn broodje hagelslag, terwijl zij driftig in de koelkast dook om te kijken wat ik allemaal in huis had.

De zoektocht naar meer Thais eten

“Jij hebt ook niet veel in huis”, mompelde ze. Uit die opmerking maakte ik op dat een gang naar de supermarkt noodzakelijk was. Voor mij is een bezoekje aan Albert Heijn simpel: ik ga met een boodschappenlijstje naar binnen en sta het liefst zo snel mogelijk weer buiten. Mijn vriendin ziet dat anders: zij struint ieder gangpad af om te kijken wat ze er allemaal hebben.

Een bezoekje aan de lokale Aziatische supermarkt bezorgde haar nog meer plezier. Ze sprong een gat in de lucht toen ze zag wat ze hier allemaal kon kopen. Al snel raakte het winkelmandje aardig gevuld met instant noedels, diepvriesgarnalen en groenten zoals egg plant. Met een grote glimlach liep ze de winkel uit: zij kon nog meer Thais gaan koken.

Dag broodje hagelslag

Gelukkig hou ik van Thais eten, vooral als het op de authentiek Thaise manier wordt klaargemaakt. Mijn vriendin heeft de kookkunsten van haar moeder goed afgekeken, want het smaakte echt net zoals in Thailand zelf. Mijn broodje hagelslag maakte ’s morgens plaats voor noedelsoep met kip of varkensvlees. Datzelfde broodje hagelslag ruimde ’s middags het veld voor laarb salmon – zalm op z’n Thais klaargemaakt.

Na die drie weken raakte ik aardig gewend aan ‘mijn nieuwe eetgewoonte’. Tot ik in het nieuwe jaar op zondagochtend weer met datzelfde broodje hagelslag voor mijn neus zat. Mijn vriendin belde me dat ze was aangekomen in Bangkok en daar op het vliegveld noedelsoep aan het eten was. Het broodje hagelslag smaakte niet verkeerd, maar ik verlangde stiekem naar Thais eten. Niet veel later stond ik ook in de Aziatische supermarkt…

Thaise vrouwen zijn harde werkers

Discipline en inzet: Thaise vrouwen zijn harde werkersPlannen kunnen ze dan vaak niet, maar dat compenseren ze vaak met nietsontziende inzet en discipline. De meeste Thaise vrouwen zijn harde werkers.

Toen mijn vrouw in Thailand als masseuse werkte, zat ze in de salon twaalf uur per dag. Van half twaalf in de morgen tot half twaalf in de avond. Zes dagen per week. Dinsdag was ze vrij. Wij zouden uitslapen en er een lekker luie dag van maken. Mijn vrouw begon de die ‘ vrije dag’  met Engelse les en eindigde met de was. Tussendoor werden familieleden bezocht en haar kamer schoongemaakt. Ik was meteen overtuigd dat Thaise vrouwen hard kunnen werken.

Gaat de zaak op tijd open?

Die vraag speelde de afgelopen week me constant door het hoofd. Komt de verbouwingen en andere werkzaamheden aan de massagesalon van mijn vrouw op tijd af? Twee januari moeten we open gaan, was de planning. Planning? Ja die was er niet, en daardoor liepen we mijlenver achter. Ik raakte in paniek, mijn vrouw sukkelde rustig voort met de dingen die ze wilde doen.

Pas toen ik haar vertelde dat er Kerstdagen aan zaten te komen, en dat tussen Kerst en de jaarwisseling Nederland zo goed als stil ligt, brak er enige vorm van paniek uit. Even, tijdelijk, een paar uurtjes. Terwijl ik nog verstijfd was van de schrik, pakte mijn vrouw de spullen bij elkaar, liet zich door mij naar haar zaak rijden en begon te werken of haar leven eraf hing.

Discipline en inzet: Thaise vrouwen zijn harde werkers ’s Morgensvroeg, terwijl ik nog niet wakker was, sloop zij de deur uit. Tegen de avond kwam ze terug, aten we avondeten, en verder ging het. Tot diep in de avond zat ze achter het naaimachine gordijnen te maken. Rond elven zei ik vaak dat het mooi was geweest, maar dan ging ze vaak toch nog een uurtje door.

Thaise vrouwen zijn harde werkers

Wat zeg ik: keiharde werkers. In no-time lijkt ze de opgelopen achterstand door misplanning (lees: geen planning) in te lopen. En er wordt geen compromissen gesloten. Ze zet gewoon een paar stapjes extra om de inrichtingsplannen die ze had, uit te voeren. Elke tegenslag wordt opgevangen met een paar uurtjes langer werken. Ik ben onder de indruk. Van zowel het werk dat vordert, hoe de zaak eruit komt te zien en om te zien dat Thaise vrouwen hard kunnen werken.

Voordelen van een relatie met een Thaise vrouw

Thaise vrouwen vormen, samen met de Russische vrouwen, de grootste groep buitenlandse vrouwen die emigreren naar ons land. De Nederlandse man heeft dus duidelijk zijn voorkeuren. Maar waarom? Wat zijn de voordelen van een relatie met een Thaise vrouw?

We zijn Nederlanders, dus houden we van klagen. Over het weer, over de hond, over de buurman. En misschien is voor mannen zijn vrouw of vriendin wel het meest geliefde klaagonderwerp. En voor vrouwen natuurlijk vice versa. Zeker mannen met een Thaise vrouw vriendin of vrouw willen nog wel eens benadrukken dat het allemaal niet zo gemakkelijk. Misschien is dat wel een soort compensatiedrang.
Ik ben wel de laatste om te zeggen dat het wél gemakkelijk is. Dat ervaar ik nog elke dag. De taalproblemen, de verschillen in culturen, het botst vaak en dat soms is dat best frustrerend en vermoeiend. Maar waarom doen we het dan? Waarom hebben we een relatie met een Thaise vrouw? Omdat het leuk is! En ook veel voordelen heeft.

Ouderwetse relatie

Van de buitenkant zullen veel mensen de relatie tussen Nederlandse man met een Thaise vrouw als ‘ouderwets’ betitelen. En daar hebben ze voor een deel gelijk in. De Thaise vrouw is opgegroeid in een cultuur waar de man hoger staat dan de vrouw. Haar moeder heeft haar steeds weer ingeprent dat zij voor haar man en haar kinderen moet zorgen. Wanneer ik mijn schoonmoeder op het Thaise platteland bezoek, dan is dat ook stellig een van de eerste vragen die ik krijg. ‘Zorgt ze wel goed voor je?’. Als mijn vrouw even druk bezig is met iets anders, en ik kijk wat verveeld rond, dan krijgt mijn vrouw meteen op haar kop dat ze iets te drinken of eten voor me moet maken.

Zo is het dus ook thuis. Mijn vrouw kookt, wast, strijkt. En als ik maar probeer een vinger uit te steken om mee te helpen, dan wordt dat zuchtend een tijdje toegekeken, om na een paar minuten me het werk uit handen te nemen. Het is al heel wat dat ik tegenwoordig na het avondeten de afwas mag doen. Nee, het feminisme is in Thailand nog niet doorgedrongen.

Man is kostwinner

Als tegenprestatie wordt van de man verlangd dat de familie er financieel warmpjes bij zit. Ja, de vrouw verdient zelf ook wel een beetje, maar dat houdt ze liever voor zichzelf. Zodat ze niet helemaal afhankelijk is van haar man. In tegenstelling tot veel Nederlandse vrouwen vinden Thaise vrouwen het helemaal niet erg als je veel werkt. Dat betekent dat je je best doet voor de familie en veel geld mee naar huis brengt. Nooit een klacht ‘je bent nooit thuis’.De beste van alle voordelen: respect

Maar wat eigenlijk veel belangrijker is er eindeloos veel respect is tussen man en vrouw in een Thais Nederlandse relatie.

Je slechte adem, je stinkvoeten, je gesnurk. Zo lang je haar respect toont neemt ze al jouw eigenaardigheden voor lief.  Ze koopt gewoon nieuwe tandpasta of blijft je voeten elke dag wassen net zo lang totdat ze niet meer stinken. Ze probeert je niet te veranderen, te kneden en te vormen zodat je salonfähig bent voor haar, haar familie en haar vriendinnen. Die hoef je ook niet aardig te vinden. Want dat is haar deel van het leven, zoals jij jouw vrienden en jou dingen hebt.

Jij bent jij en zij is zij. Samen hebben jullie een leven samen, maar je blijft ook twee verschillende personen. Er is geen ‘wij’ zoals dat gebruikelijk is in Westerse relaties. Ik denk niet dat je ooit een Thais echtpaar zal tegenkomen met exact dezelfde jassen aan. In dezelfde kleur zelfs. Gruwel!