Je Thaise vrouw wil Nederlandse worden (Deel 3)

Je Thaise vrouw wil Nederlandse wordenJe Thaise vrouw wil Nederlandse worden. Hoe werkt dat? Waar moet je zijn en wat moet je doen? Welke stukken moet kunnen overleggen? Hoe lang duurt deze procedure?

In de twee eerste delen hebben we al uitgelegd dat in het eerste gesprek dat je hebt met de ambtenaar van de gemeente waarin je woont, wordt vastgesteld of je alle benodigde stukken hebt en of je voldoet aan de begincriteria om voor naturalisatie tot Nederlander in aanmerking te komen. In het tweede gesprek dat je met de ambtenaar van de gemeente heeft hij/zij drie verklaringen opgesteld die je moet ondertekenen.

  • Het verzoek tot naturalisatie
  • Verklaring omtrent gedrag en verblijfstatus
  • Bereidheidsverklaring afleggen verklaring van verbondenheid

Het zijn stuk voor stuk ingewikkeld opgestelde formulieren waar een normale Nederlander al moeite mee zal hebben om die te begrijpen, laat staan een buitenlander die net de beginselen van de Nederlandse taal heeft geleerd. Bij dit gesprek moet je ook even afrekenen. Kosten 810 euro.

En dan begint het wachten…

De ambtenaar stuurt de verklaringen, met zijn eigen advies, op naar de IND. Die hebben acht maanden de tijd om de naturalisatie goed of af te keuren. Die termijn kan nog twee keer verlengd worden. Gemiddeld duurt een naturalisatieverzoek rond de 12 maanden. Als de IND akkoord is gaat, het verzoek naar de Koning(in) die dan het besluit bekrachtigt met een koninklijk besluit.

Deze week viel bij ons de brief op de deurmat, dat mijn vrouw bij de Koning wordt voorgedragen voor naturalisatie. En dat dit drie maanden tijd in beslag zal nemen. Na acht maanden wachten op deze brief, mogen we nog drie maanden wachten op de volgende….

Geef een reactie