Tagarchief: IND

Kan ik het toeristenvisum van mijn Thaise verlengen?

toeristenvisum van mijn Thaise verlengenJe Thaise vriendin of vrouw is in Nederland op een toeristenvisum, maar het gaat zo goed en jullie beiden willen dat ze langer blijft. De vraag is dan:  Kan ik het toeristenvisum van mijn Thaise verlengen? En zo ja, hoe doe ik dat dan?


Dat is erg afhankelijk voor welke termijn je het toeristenvisum hebt gekregen. Als het voor een maand is, dan is het antwoord ‘ja’. Maar heb je een toeristenvisum gekregen voor de maximale lengte van drie maanden dan moet ik je teleurstellen. Europees is afgesproken dat de termijn dat die een toerist binnen de grenzen van Europa mag blijven maximaal  90 dagen is.

Onder zeer bijzondere omstandigheden wil de IND nog wel eens een verlening van visum toestaan, maar daar schiet je feitelijk niet veel mee op. Want dat betekent dat je Thaise vrouw het eerste half jaar Nederland niet binnen mag, in plaats van de normale drie maanden.

toeristenvisum van mijn Thaise verlengenHoe kan ik het toeristenvisum van mijn Thaise verlengen?

Om een het toeristenvisum  voor Nederland te verlengen moet u aan een aantal voorwaarden voldoen.

Voorwaarden voor verlenging van het toeristenvisum

  • Uw totale verblijf duurt niet langer dan 90 dagen.
  • U moet uw verzoek om verlenging motiveren en met documenten aantonen dat u niet tijdig terug kan naar uw land van herkomst.
  • U heeft voldoende geld om de hele periode van verblijf in Nederland in uw levensonderhoud te voorzien of er is een garantsteller in Nederland.
  • U bent voldoende verzekerd tegen ziektekosten en/of u heeft een reisverzekering.
  • Uw paspoort is minimaal 6 maanden geldig en niet ouder dan 10 jaar.
  • Er zijn geen aanwijzingen dat u met de visumverlenging andere redenen heeft dan kort/toeristisch verblijf. Er mag geen vestigingsgevaar zijn.

Afspraak maken met de IND

Wilt u uw Schengenvisum verlengen? U kunt hiervoor telefonisch contact opnemen met de IND op telefoonnummer 0900-1234561.

Je Thaise vrouw wil Nederlandse worden (Deel 2)

Thaise vrouw wil Nederlandse wordenJe Thaise vrouw wil Nederlandse worden. Hoe werkt dat? Waar moet je zijn en wat moet je doen? En welke stukken moet kunnen overleggen?

In het eerste deel hebben we al uitgelegd dat in het eerste gesprek dat je hebt met de ambtenaar van de gemeente waarin je woont, wordt vastgesteld of je alle benodigde stukken hebt en of je voldoet aan de begincriteria om voor naturalisatie tot Nederlander in aanmerking te komen. In het kort: je moet vijf jaar in Nederland wonen, drie jaar als je wettelijk getrouwd bent met een Nederlander. Je moet geslaagd zijn voor de inburgering. En je moet jezelf netjes gedragen hebben. Zowel in Nederland als in Thailand.

Tweede ronde van ‘Je Thaise vrouw wil Nederlandse worden’

In het tweede gesprek dat je met de ambtenaar van de gemeente heeft de hij/zij drie verklaringen opgesteld die je moet ondertekenen.

  • Het verzoek tot naturalisatie
  • Verklaring omtrent gedrag en verblijfstatus
  • Bereidheidsverklaring afleggen verklaring van verbondenheid

Het stuk voor stuk ingewikkeld opgestelde formulieren waar een normale Nederlander al moeite mee zal hebben om die te begrijpen, laat staan een buitenlander die net de beginselen van de Nederlandse taal heeft geleerd. Bij dit gesprek moet je ook even afrekenen. Kosten 810 euro.

De verklaringen

In de verklaring van gedrag en verblijfstatus wordt vastgesteld dat je in Nederland legaal verblijft, dat je hier vijf jaar woont, of dat je al drie jaar wettelijk getrouwd hebt. Je verklaart ook dat je zowel in Thailand of in Nederland niet bent veroordeeld voor een misdrijf. Iedereen die een strafblad heeft komt niet in aanmerking voor naturalisatie.

Bereidheidsverklaring afleggen verklaring van verbondenheid is een lachertje, maar je moet het wel ondertekenen en verklaren. Je verklaart dan dat je de volgende tekst te willen uitspreken:

Thaise vrouw wil Nederlandse worden“Ik zweer (verklaar) dat ik de grondwettelijke orde van het Koninkrijk der Nederlanden, haar vrijheden en rechten respecteer en zweer (beloof) de plichten die het staatsburgerschap met

zich meebrengt getrouw te vervullen.” Degene die de verklaring aflegt voegt daar ter bevestiging aan toe:

“Zo waarlijk helpe mij God almachtig”

of:

“Dat verklaar en beloof ik”.

Deze tekst moet worden uitgesproken om de naturalisatie te voltooien. Dat gebeurt uiteraard pas als de naturalisatie is goedgekeurd.

Wachten, wachten en wachten

De ambtenaar stuurt de verklaringen, met zijn eigen advies, op naar de IND. Die hebben acht maanden de tijd om de naturalisatie goed of af te keuren. Die termijn kan nog twee keer verlengd worden. Gemiddeld duurt een naturalisatieverzoek rond de 12 maanden. Als de IND akkoord is gaat, het verzoek naar de Koning(in) die dan het besluit bekrachtigt met een koninklijk besluit.

Daarna vindt er bij de gemeente waar je woont twee bijeenkomsten plaats, waar de naturalisatie voltooid wordt. Maar daar later meer over in het volgende deel van ‘je Thaise vrouw wil Nederlandse worden’