Tagarchief: Naturalisatie

Je Thaise vrouw wil Nederlandse worden (Deel 2)

Thaise vrouw wil Nederlandse wordenJe Thaise vrouw wil Nederlandse worden. Hoe werkt dat? Waar moet je zijn en wat moet je doen? En welke stukken moet kunnen overleggen?

In het eerste deel hebben we al uitgelegd dat in het eerste gesprek dat je hebt met de ambtenaar van de gemeente waarin je woont, wordt vastgesteld of je alle benodigde stukken hebt en of je voldoet aan de begincriteria om voor naturalisatie tot Nederlander in aanmerking te komen. In het kort: je moet vijf jaar in Nederland wonen, drie jaar als je wettelijk getrouwd bent met een Nederlander. Je moet geslaagd zijn voor de inburgering. En je moet jezelf netjes gedragen hebben. Zowel in Nederland als in Thailand.

Tweede ronde van ‘Je Thaise vrouw wil Nederlandse worden’

In het tweede gesprek dat je met de ambtenaar van de gemeente heeft de hij/zij drie verklaringen opgesteld die je moet ondertekenen.

 • Het verzoek tot naturalisatie
 • Verklaring omtrent gedrag en verblijfstatus
 • Bereidheidsverklaring afleggen verklaring van verbondenheid

Het stuk voor stuk ingewikkeld opgestelde formulieren waar een normale Nederlander al moeite mee zal hebben om die te begrijpen, laat staan een buitenlander die net de beginselen van de Nederlandse taal heeft geleerd. Bij dit gesprek moet je ook even afrekenen. Kosten 810 euro.

De verklaringen

In de verklaring van gedrag en verblijfstatus wordt vastgesteld dat je in Nederland legaal verblijft, dat je hier vijf jaar woont, of dat je al drie jaar wettelijk getrouwd hebt. Je verklaart ook dat je zowel in Thailand of in Nederland niet bent veroordeeld voor een misdrijf. Iedereen die een strafblad heeft komt niet in aanmerking voor naturalisatie.

Bereidheidsverklaring afleggen verklaring van verbondenheid is een lachertje, maar je moet het wel ondertekenen en verklaren. Je verklaart dan dat je de volgende tekst te willen uitspreken:

Thaise vrouw wil Nederlandse worden“Ik zweer (verklaar) dat ik de grondwettelijke orde van het Koninkrijk der Nederlanden, haar vrijheden en rechten respecteer en zweer (beloof) de plichten die het staatsburgerschap met

zich meebrengt getrouw te vervullen.” Degene die de verklaring aflegt voegt daar ter bevestiging aan toe:

“Zo waarlijk helpe mij God almachtig”

of:

“Dat verklaar en beloof ik”.

Deze tekst moet worden uitgesproken om de naturalisatie te voltooien. Dat gebeurt uiteraard pas als de naturalisatie is goedgekeurd.

Wachten, wachten en wachten

De ambtenaar stuurt de verklaringen, met zijn eigen advies, op naar de IND. Die hebben acht maanden de tijd om de naturalisatie goed of af te keuren. Die termijn kan nog twee keer verlengd worden. Gemiddeld duurt een naturalisatieverzoek rond de 12 maanden. Als de IND akkoord is gaat, het verzoek naar de Koning(in) die dan het besluit bekrachtigt met een koninklijk besluit.

Daarna vindt er bij de gemeente waar je woont twee bijeenkomsten plaats, waar de naturalisatie voltooid wordt. Maar daar later meer over in het volgende deel van ‘je Thaise vrouw wil Nederlandse worden’

Je Thaise vrouw wil Nederlandse worden (Deel 1)

Thaise vrouw wil Nederlandse worden

Je Thaise vrouw wil Nederlandse worden. Hoe werkt dat? Waar moet je zijn en wat moet je doen? En welke stukken moet kunnen overleggen?

Als je langer dan 5 jaar in Nederland woont of langer dan drie jaar met een Nederlander getrouwd bent kun je de Nederlandse nationaliteit aanvragen. Naturalisatie heet dat. Vanaf dat moment hebt u dezelfde rechten en plichten als een Nederlander.

Je Thaise vrouw wil Nederlandse worden. Hoe werkt het?

Naturalisatie of Nederlander worden gebeurd in verschillende stapjes. Eerst is er een kennismakingsgesprek met een ambtenaar van de gemeente waar je woont. Dat gesprek is ook de start van een vooronderzoek. Er wordt gekeken of je voldoet aan de volgende voorwaarden:

 • U bent 18 jaar of ouder. Of u bent getrouwd of getrouwd geweest voordat u 18 jaar werd.
 • U moet in principe afstand doen van uw huidige nationaliteit.
 • U bent ingeburgerd in Nederland. U bent ingeburgerd als u het verplichte inburgeringsexamen met succes hebt afgerond. Dit betekent dat u moet kunnen lezen en schrijven en gesprekken moet kunnen voeren in de Nederlandse taal. Deze onderdelen moet u afgerond hebben op niveau A2. Ook andere diploma’s kunnen gelden als bewijs van inburgering (informeer bij de gemeente welke dit zijn). Verder moet u zijn opgenomen in de Nederlandse samenleving. Dit houdt onder andere in dat u met slechts 1 persoon tegelijk gehuwd mag zijn.
 • Goed gedrag. Er zijn geen ernstige vermoedens dat u gevaar oplevert voor de openbare orde, goede zeden, volksgezondheid of veiligheid van het Koninkrijk der Nederlanden
 • U hebt een geldige verblijfsvergunning. Dit kan een verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd zijn of een verblijfsvergunning voor bepaalde tijd met een niet-tijdelijk verblijfsdoel (zoals gezinshereniging of arbeid in loondienst).
 • U woont sinds minimaal 5 jaar onafgebroken en met een geldige verblijfsvergunning in Nederland of een van de eilanden uit de voormalige Nederlandse Antillen. In de volgende gevallen geldt een andere termijn:
  • U heeft een Nederlandse partner. Bent u minimaal 3 jaar onafgebroken samen (via huwelijk of andere vorm van samenleving) met dezelfde Nederlandse partner? Dan kunt u een verzoek indienen tot naturalisatie. Bent u minimaal 3 jaar getrouwd met deze partner, dan mocht u in deze 3 jaar ook in het buitenland wonen.
  • U bent een oud-Nederlander. Had u de Nederlandse nationaliteit en hebt u deze verloren? U hoeft dan niet een bepaalde periode in Nederland te hebben gewoond. U kunt uw verzoek vanuit het buitenland indienen. Soms kunt u gebruik maken van de optieprocedure.

Thaise vrouw wil Nederlandse wordenJe Thaise vrouw wil Nederlandse worden. Wat moet ik bij me hebben

Om aan te tonen dat je aan bovenstaande eisen voldoet, moet je een diverse stukken kunnen overlegen. De gemeente moet buitenlandse documenten wel kunnen lezen en de echtheid ervan vaststellen. Vraag van tevoren na bij de gemeente of legalisatie en/of verificatie van uw geboorteakte of huwelijksakte nodig is. Soms is een officiële vertaling van de originele akte in het Nederlands nodig. Neem de vertaling en het originele document mee.

De stukken die je moet overleggen zijn:

 • Uw verblijfsvergunning om aan te tonen dat u onbeperkt in Nederland mag verblijven.
 • Uw geldige paspoort.
 • Een origineel afschrift van uw geboorteakte.
 • Bent u getrouwd? Neem dan een origineel afschrift mee van uw huwelijksakte.
 • Bent u niet getrouwd, maar woont u wel 3 jaar of langer onafgebroken samen met een Nederlandse partner? Neem dan een document mee waarmee u dit kunt bewijzen.
 • Het inburgeringsdiploma, als bewijs dat u bent geslaagd voor het inburgeringsexamen. Of een vergelijkbaar diploma.

Ambtenaar geeft advies

De ambtenaar die het kennismakingsgesprek/vooronderzoek doet, maakt een verslag van het gesprek en hij maakt kopieen van de stukken die je hebt meegenomen. Hij geeft je ook alvast de tekst mee van de ‘verklaring van verbondenheid’.  Die dat is de tekst die je later, als je naturalisatie een feit is, moet voorlezen en zweren of verklaren. Maar daar later meer over.

De ambtenaar maakt vervolgens een nieuwe afspraak met je, waarop alle stukken worden samengevoegd en je daadwerkelijk het Nederlanderschap gaat aanvragen

(Wordt vervolgd)